Klubbens bestyrelse

Formand:
Annika Kjeldsen, tlf.nr. 22 46 41 11
 
Kasserer:
Irene Bodilsen, tlf.nr. 24 45 71 47
irbo@energimail.dk

Bestyrelsesmedlem:
Heidi Villadsen, tlf.nr. 41 59 78 67
heidi@renekv.dk

Bestyrelsesmedlem:
Anders, tlf.nr. 61 96 07 94

(bemærk ... det kan ikke garanteres at der tjekkes mail dagligt, så er det noget, der haster, så giv hellere et ring på telefonen!)

 

Materiale til hjemmesiden, bedes sendt til:
Webmaster Annika Kjeldsen på:
annika.hansen@gmail.com

Salling Volvo Klub