Den gamle Volvo

I love it!  Hos Salling Volvo Klub er det nok især de gode gamle Volvo'er der ligger vore hjerter nærmest. At få en gammel bil til at skinne som en ny, eller at få den til at "riste" de andre ud af vejen, det er da meningen med livet.
- Vi elsker alle Volvo'er
Velkommen i vores verden!

Generalforsamling 2018

Søndag d. 25. februar kl. 14.00 afholdes årets Generalforsamling hos Irene og Arne Bodilsen, Dalvang 2 i Harre, 7870 Roslev. Værterne sørger for kaffe og kage, og klubben er vært ved øl og vand.
 
Dagsordenen er som følger:

1. Valg af dirigent
2. Aflæggelse af formandens beretning
3. Behandling af indkomne forslag
4. Aflæggelse af revideret regnskab
5. Fastlæggelse af kontingent
6. Valg af a) Bestyrelsesmedlemmer:
Anders Sørensen
Heidi Villadsen
b) Suppleanter
c) Revisor
d) Træfudvalg
7. Eventuelt

Forslag til dagsordenen skal være formand Annika i hænde senest 7 dage før Generalforsamlingen– ring/sms på tlf.nr 2246 4111 eller mail til annika.hansen@gmail.com.

Husk: kontingent kan betales kontant til Generalforsamlingen.

Vi håber at se mange medlemmer til en hyggelig eftermiddag med masser af Volvo-snak.

DVIS og MotorHistorisk Samråd

Salling Volvoklub er medlem af DVIS (Danske Volvoklubber I Samarbejde) og MotorHistorisk Samråd.

Nyhedsbreve fra MotorHistorisk Samråd.

MHS Logo
 
 
 
 
Her ligger link til de nyhedsbreve vi får fra MHS.
De er gode at få forstand af, hvad angår de biler der er veteraner og hvad der sker af nyt omkring dem.
 
 
 
 
 
 
 
Salling Volvo Klub